GENEL KURALLAR

LONCA ETİK DAVRANIŞ ve KURALLARI

LONCA İş Geliştirme Toplantıları (LİG)’e Hoşgeldiniz.

Bu yazıyı dikkatle okumanız ve özellikle kurallarımızı ve felsefemizi anlamanız, sistemin sağlıklı ve uyum içinde işlemesi açısından son derece önemlidir.

LONCA İş Buluşmaları Etik Kuralları LONCA İş Geliştirme Toplantıları katılan her üye aşağıdaki kuralları kabul eder ve tamamını uygulayacağının sözünü peşine vermiş olur.

 1. Verdiğim fiyatlar piyasa şartlarına uygun olacak, fahiş olmayacak. Satış veya sipariş gerçekleştiğinde zamanında teslim edeceğim. Teslim sonrası müşteri isteklerine anında cevap vereceğim, eksik veya hata varsa hemen gidereceğim.
 2. Fiyatta uygun olacağım, üründe, hizmette kalite ile garantiye dikkat ve riayet edeceğim.
 3. Misafir ve Üyeler ile bana referans oldukları kişilere karşı verdiğim tüm sözleri tutacağım, yalan konuşmayacağım ve dürüst davranacağım.
 4. Misafirler ve Üyeler ile bana referans olunan kişiler arasında iyi niyet ve güvene dayalı bir ilişki ve dostluğun tesis edilmesi için gayret edeceğim.
 5. Bana yapılan ve benim yaptığım iş referanslarının takibini ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacağım.
 6. Misafirliğim ve üyeliğim süresince sabah ve akşam yapılan LONCA İş Geliştirme Toplantılarına tam vaktinde kesintisiz katılacağım.
 7. İşimin ve Mesleğimin standartları ve ölçütleri neyi gerektiriyorsa o çerçevede davranacak ona göre hareket edeceğim.
 8. Ürünlerin tüm özelliklerini ve ayıpları ile eksiklerini çok açık ve net olarak Misafir ve üyeler ile referans olunduğum kişilere dosdoğru anlatacak hepsinin arasındaki fiyat farkı nedenini dürüstçe beyan edeceğim.
 9. LONCA İş Geliştirme Toplantıları tanıdığım Misafir ve Üyeleri işyerlerinde ziyaret ederek daha sıkı dostluk ve iletişim kuracağım.
 10. Randevu saatlerime sadık kalacak LİB sayesinde tanıştığım veya referans gösterildiğim kişilerle buluşmaya tam zamanında gideceğim…

Genel Kurallar

 1. LONCA İş Buluşmalarındaki 30 kişilik guruplarda, her sektörden, meslek gurubundan, branştan, kategoriden, hizmet sektöründen bir kişi olacaktır.
 2. Guruplardaki Üye İlişkileri Birimi, gruplarda birden fazla sektör-kategori oluştuğunda toplantıya devam etme veya başka guruba gönderilme yetkisine sahiptir.
 3. Üyeler, toplantılarda asli işlerini temsil etmekle yükümlüdür.
 4. Toplantılar azami 90 dakikadır. Toplantı süresince toplantı kural ve kaidelerine uyarak toplantının sonuna kadar kalınması ve uyulması en önemli kuraldır.
 5. Şirketler LONCA İş Geliştirme Toplantıları gurubuna üye olabilir. Her üye şirketi temsilen (Sahibi, Müdürü, Satın Almacısı, Pazarlamacısı vb.) LONCA İş Geliştirme Toplantıları gurubuna veya her meslekten bir temsilcinin bulunduğu başka bir gruba satın aldığı toplantı sayısı bitene kadar katılabilir. Bu konuyu üye şirketin kendisi yönetir.
 6. LONCA İş Geliştirme Toplantıları’nda tam zamanında hazır olmak ve 90 dakika süren toplantıya katılmak çok önemlidir.
 7. LONCA İş Geliştirme Toplantıları Gurubunun her üyesi, bulunduğu guruba her hafta bir misafir getirmesi çevrelerini genişletmeleri, diğer üyelere iş yönlendirme yapması, en önemli çalışma, gelişme, büyüme şartıdır. Her, LONCA İş Geliştirme Toplantıları üyelerinin toplantı devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak için getirmesi gereken misafir ve yapması gereken iş yönlendirme sayısını düzenleyebilir.
 8. Her üye, içinde bulunduğu LONCA İş Geliştirme Toplantıları gurubu yöneticisin açıkladığı sıraya göre 5-10 dakikalık detaylı bir sunum yapma hakkına sahiptir.

İdare Prensiplerimiz ve Üyelik Bedelleri

 1. Üyelik bedelleri fiyat listesinde belirtildiği şekildedir. Üyelik ücreti ACCESSLAND.LIVE platformu ödeme sistemi üzerinden gerçekleşecektir. Üyelik ödemeler elden ödenemez, banka havalesi ya da kredi kartı ile ödenmesi mecburidir.
 2. İş Buluşmaları, İş Geliştirme çalışması ve toplantıları ile iletişim bilgileri paylaşma gayesi olan kişi-kurum-kuruluş -dermek-platform vb. oluşumlar LİG, Genel Merkezi’nin onayını almak şartıyla LİG Prensipleri ve etik kurallarını içeren ve LİG bünyesine dâhil olarak LONCA İş Geliştirme Toplantıları yapabilir. LİG, izin verdiği ve bünyesine kattığı bu kişikurum-kuruluş -dermek-platform vb. oluşumlara ilçesinde, şehrinde, ülkesinde veya içinde bulunduğu oluşumda birden fazla LONCA İş Geliştirme Toplantıları Gurubu kurma ve kurdurma hakkını saklı tutar. Bu oluşumlar LİG’den izinsiz yeni guruplar kurduğu takdirde LİG yasal ve hukuki tüm yollara başvuracaktır.
 3. LONCA İş Geliştirme Toplantıları üyeleri satın aldıkları toplantı sayısı bitmesine 2 toplantı kalınca devam edeceklerse yeni toplantılarını satın almak zorundadır.
 4. LONCA İş Geliştirme Toplantıları ücretleri her kişi ve kurumun kendisine aittir. Ödenen toplantı bedelleri başka bir kişi veya kuruma devredilemez, aktarılamaz. Üyelik bedelleri sadece aynı şirket görevlileri arasındaki değişimde, aynı kişinin sektör değişimde ve aynı kişinin başka bir guruba geçiş durumunda geçerlidir.
 5. LİG, Tasvir Ajans Organizasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. herhangi bir üyenin LİG Toplantı Guruplarına katılımına son verme yetkisine sahiptir.
 6. Satın alınan toplantı bedelleri sadece ilk alımdan itibaren memnuniyetsizlik durumunda 14 gün içerisinde iade edilebilir.

Önyargı, Eşitlik ve Ötekileştirmeyi etkileyecek yaklaşım ve davranışlar;

 1. LİG Genel Merkezi ile LİG Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulu, oluşmuş tüm LONCA Guruplarındaki üyelerin İş Dünyası ve İş Ahlakı kurallarına uyumlu kıyafetlerle toplantılara katılması gerektiğini kabul ve beyan eder. LONCA İş Geliştirme Toplantıları Guruplarına katılan tüm üyelerin ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, ulusal köken, medeni hal, yaş veya fiziksel engellerine bakılmaz.
 2. Tüm üyelerin meslek kategori-sektör-işkolu özelliklerini dikkate alarak değerlendirilip, seçilmelerini mecbur tutar.
 3. LONCA İş Geliştirme Toplantıları Guruplarında ki iş kollarında faaliyet gösteren üyelerin hiçbiri ve sattıkları hiçbir ürünü Dünyadaki hiçbir ülkeye, hiçbir inanca zarar veremez, zarar veren ürün ve/veya söylem kullanamaz.
 4. LİG, bu Önyargı, Eşitlik ve Ötekileştirmeyi etkileyecek yaklaşım ve davranışlar beyanını ihlal eden görmezden gelen hiçbir gurubun ve/veya üyenin LİG bünyesinde kalmasına ve faaliyet göstermesine izin vermeyecektir.

Toplantı Yöntemi ve Uygulamalar; LONCA İş Geliştirme Toplantıları kullanılan yöntemler ile uygulamalar tüm üyelerin en etkin, en rahat ve en verimli şekilde birbirlerinden istifade etmelerini sağlayan, denenmiş faydaları görülmüş uygulamalardır.

Toplantıda bulunmamak veya zamanında gelmemek… Toplantılarda bulunmamak veya zamanında gelmeyerek geç katılmak iş kaybına neden olacak en önemli davranıştır. Bu hareket toplantıdaki üyelerin dikkatinin dağılmasına ve onların da olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. Üye İşleri Birimi toplantıya sıklıkla katılmayan ve sürekli geç kalan LİG üyelerini uyarmakla yükümlüdür. Uyarıları dikkate almayan üyenin guruba daha fazla zarar vermemesi için Üyelik İşleri Birimi bu kişinin üyeliğine son verir.

LONCA İş Geliştirme Toplantıları; Üretici, Perakendeci, Toptancı İthalatçı ve İhracatçı İş İnsanları Buluşma ve İş Geliştirme Toplantıları ile Türkiye’de ve Yurt Dışında faaliyet gösteren iş insanlarını bir araya getirerek üretimlerini ve ticaretlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu iş geliştirme toplantılarında satın almak hedeflenerek toplantılara katılan iş insanları aynı zamanda satışlarını da gerçekleştirmiş olacaktır.