ŞİMDİ AHİLİK ZAMANI

ŞİMDİ AHİLİK ZAMANI

“Ahilik,13-19 yy. lar arasında 600 yıl, Anadolu ve yakın coğrafyasında yaşamış olan Türk halkının iş, zanaat, meslek, ticaret ve toplum hayatının düzenlenmesini, gelişmesini, tüketici ve üreten haklarının korunmasını, kaliteli mal üretilmesini, sağlayan önemli bir oluşum. BUGÜN AHİLİK GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA YENİDEN…
 LONCA Düşünce Yapısı

LONCA Düşünce Yapısı

LONCA Düşünce Yapısı: LONCA İş Geliştirme Toplantılarında DERVİŞ KAŞIKLARI Felsefesi ile AHİ Etiği ve Kurallarının Karışımı LONCA İş Geliştirme Toplantıları (LİG), DERVİŞ KAŞIKLARI’nın felsefesi ve AHİ’lik etik ve kurallarından yola çıkarak “Önce Başkaları Sonra Ben” karakterini ve davranış biçimini bünyesinde…
 Lonca: Tarihsel Kökenler ve Dönüşüm

Lonca: Tarihsel Kökenler ve Dönüşüm

Tipik olarak ortaçağ dönemiyle ilişkilendirilen ve daha sonra Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle anılan “Lonca” kavramı, bir organizasyon yapısı biçimidir. Lonca’nın kökenleri, esasen profesyonel dostluk ve zanaatkarlar arasında karşılıklı destek amacıyla kurulmuş olan Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanmaktadır. Bu Loncalar…